Ocena:
ul. Naramowicka 244
61-611 Poznań
Opis:

Przedszkole funkcjonuje jako jedna, mieszana wiekowo, grupa dzieci. To szeroko i z powodzeniem stosowana w Europie i na świecie forma organizacji pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Praca w grupie mieszanej wiekowo jest jednym z założeń pedagogiki Marii Montessori, Rudolfa Steinera (twórcy pedagogiki waldorfskiej), Janusza Korczaka i wielu innych uznanych pedagogów. Pozwala ona na odnalezienie własnego miejsca w grupie każdemu dziecku bez względu na jego wiek kalendarzowy czy aktualny poziom rozwoju. Dzięki takiej organizacji społeczności przedszkolnej każde dziecko ma szansę sprawdzić się w bardzo różnych rolach: od tego, który potrzebuje jeszcze pomocy i potrafi ją przyjąć od innych przedszkolaków do lidera grupy, który imponuje innym swoją wiedzą i umiejętnościami, który potrafi zainicjować działania i sprawnie rozdzielić zadania konieczne do ich przeprowadzenia. Nic bardziej nie zachęca młodszych dzieci do wysiłku niż widok innych dzieci, które już jakąś umiejętność osiągnęły. Nic nie motywuje bardziej starszych przedszkolaków do wytężonej pracy i pogłębiania wiedzy niż oczy zapatrzonych w nie młodszych kolegów, którzy wierzą, że starszy potrafi. Stosunkowo mała liczba podopiecznych przedszkola pozwala dobrze poznać każdego z nich, dostosować metody pracy do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Umożliwia także bezpośrednią współpracę z rodzicami i niezwykle ułatwia adaptację dziecka w przedszkolu.

Zdjęcia:
Wyznacz trasę do firmy:
Start:
Meta:
ul. Naramowicka 244
61-611 Poznań

Opinie o Przedszkole i Żłobek Tęczowe Misie (1 opinii)

Ocena:
Autor:
Mama pracująca
Data: 07-05-2017
Opinia:

..............